Wat we doen

Wat doet Hestia?

Onze werking bestaat uit 5 pijlers

Duurzaamheid en esthetiek staan bij elke ontwikkeling voorop.

Projectontwikkeling

Hestia werkt het hele jaar door aan de ontwikkeling van grote en kleine projecten. Appartementen, woningen, commerciële ruimtes en interne renovaties. Duurzaamheid en esthetiek zijn onze stokpaardjes.

Bouwen

Hestia ontwikkelt jaarlijks gemiddeld twee bouwprojecten.

Verhuur

Eens een bouwproject is afgewerkt, wordt dit volledig of gedeeltelijk verkocht.

Overnames

Wij hebben interesse in de overname van zowel patrimoniumvennootschappen als projectgronden.

Renovaties

Hestia renoveert panden binnen het eigen patrimonium.

Projectontwikkeling

Hestia werkt het hele jaar door aan de ontwikkeling van grote en kleine projecten.
Van appartementen en woningen tot commerciële ruimtes en interne renovaties.
Het esthetische en duurzame staan conform onze overtuigingen bij elke ontwikkeling voorop.

Zo gaan we op vlak van duurzaamheid steeds een stap verder dan wat de normering ons oplegt. Het esthetische vullen wij in als de de visuele trotsheid die we nastreven bij elk van onze nieuwbouw projecten.

Bij Projecten kan u onze toekomstige bouwplannen raadplegen.

Meer info over projecten

Bouwen

Hestia heeft jaarlijks gemiddeld twee bouwprojecten in ontwikkeling.
We oriënteren ons voor deze projecten meestal niet te ver van onze Molse heimat. Hierdoor kunnen we de kwaliteitscontrole doorheen het volledige proces garanderen vanwege de persoonlijke en rechtstreekse opvolging.

Bent u nieuwsgierig naar de projecten die we in het verleden ontwikkelden?
Kijkt u graag mee uit naar wat er nog op onze planning staat?
Bij Projecten kan u zowel onze verwezenlijkingen als onze plannen terugvinden.

Meer info over projecten

Verhuur

Eens een bouwproject is afgewerkt, wordt dit gedeeltelijk, volledig of niet verkocht.
Bij panden die vallen binnen die eerste categorie, behouden we enkele van de wooneenheden en worden deze opgenomen in onze verhuurportefeuille.

Hestia’s verhuurportefeuille bestaat uit appartementen, garageboxen, autostaanplaatsen, woningen, commerciële- en multifunctionele panden.
Deze kan je anno 2022 terugvinden te Mol, Lommel en Turnhout.

Voor meer info betreffende onze huurpanden en onze huurders policy verwijzen we je door naar ons huurdersplatform.

Meer info over huurders

Overnames

Hestia heeft interesse in uw patrimoniumvennootschap.
U kan hier alles over nalezen bij Overnames.

Naast de overname van patrimoniumvennootschappen, hebben wij met oog op toekomstige projecten ook interesse in projectgronden ter overname.

Heeft u een patrimoniumvennootschap of een projectgrond die interessant kan zijn voor ons?
Neem dan gerust contact op met Marc of Niels via Hestia Team.

Meer info over overnames

Renovaties

Tot slot voert Hestia interne renovaties uit.
Wij renoveren recent verworven panden. Deze panden verkeren vaak in een niet verhuur- of verkoopbare staat.
Daarnaast renoveren wij verhuurpanden binnen ons eigen patrimonium.

Alle renovaties verlopen uiteraard conform onze persoonlijke bouwgerelateerde overtuigingen. De renovaties stellen ons in staat om de wooneenheden niet alleen attractiever maar vooral duurzamer te maken.

Visie

Al jaar en dag streven we bij Hestia een zo hoog mogelijke kwaliteit na.
Net zoals we nog voordat ‘duurzaam’ een hippe term werd, de hoogst haalbare vorm van duurzaamheid nastreefden. Dat de discussies binnen ons team veelal gaan om een daktuin met bijenhotel (die er mogelijks niet kan komen door de hoeveelheid zonne-energie die het dak moet kunnen opwekken) mag u bijgevolg niet verbazen.

We zouden onze pioniersrol en ons innovatieve karakter kunnen onderstrepen. We hebben immers de nieuwste evoluties en technieken in de sector vaak als eerste in de regio geïmplementeerd. We zouden dat hier zeker kunnen benadrukken.
Maar u heeft daar vermoedelijk geen boodschap aan. Inmiddels moet nl. elk bouwbedrijf ecologisch bouwen. Net zoals elke projectontwikkelaar of verhuurder zal benadrukken dat ze zo kwalitatief mogelijk te werk gaan.

We vertellen u liever iets anders. Iets wat u gerust kan checken. U kan het namelijk perfect zélf zien.
Hestia is een familiebedrijf uit Mol dat inmiddels reeds toe is aan de vierde generatie van bestuurders uit de Eysermansclan.
Het lokale is voor ons erg belangrijk.
Aangezien we zelf woonachtig zijn in de Kempen, genieten wij ervan om ‘ons stukje Kempen’ project per project wat mooier te maken. Beter nog, daar halen wij onze voldoening uit. Ons werkplezier.

Onder mooier verstaan we niet louter het esthetische. We hebben het dan ook over de lokale geschiedenis, het betrekken van groen en de duurzame partnerschappen die we aangaan met partners en huurders.

Wij doen ons werk graag en het is net die goesting waarvan we hopen, dat u deze als klant, in elk aspect van onze werking kan terugvinden.

ILLU_HESTIA_HOUDTVANU

Hestia-houdt-van-u

Gezien de aard van onze activiteit, beschikken wij over een belangrijk goed… plaats, of ‘plek’ zoals we dat in de Kempen graag zeggen.

We hebben regelmatig een braakliggend stuk grond dat pas enkele jaren later bebouwd zal worden. Of een ruimte die in afwachting van afbraak nog een nuttige invulling kan genieten.
Wij staan ten alle tijden open voor partnerschappen met lokale verenigingen of bewoners.

Reeds gerealiseerde projecten

‘Hestia-houdt-van-u’-projecten:

1

In het inmiddels gesloopte pand te Voogdijstraat 9 in Mol, konden jonge Kempense ondernemers en kunstenaars onder begeleiding van Project M. (het artistieke en ondernemende project van Jeugdhuis Tydeeh in Mol) gedurende jaren hun artistiek ei kwijt.

2

Vervolgens heeft Divoge vzw het pand te Voogdijstraat 9 benut om hun zeer uiteenlopende werking (atelier, workshops, c-work space,…) te kunnen huisvesten.

3

De inboedel van Chinees restaurant ‘Het rode huisje’ te Turnhout werd weggeschonken aan negen lokale ondernemingen en VZW’s. Van een imker tot een start-up in de circulaire economie.

4

De inboedel van het voormalige Wibra filiaal te Mol werd verkocht voor een vrije gift aan een 30-tal particulieren en verschillende organisaties uit de Kempen. Het volledige bedrag dat werd opgehaald, werd 50/50 verdeeld onder Min Mol en Actie M.I.N. in Mol.

5

Er werd een samenwerking opgestart tussen transitie Mol Balen, Hestia en de buurtbewoners van de Corbiestraat om te bekijken of de buurt gedurende een 5-tal jaren het braakliggende pleintje achter de Carrefour te Mol Centrum kon benutten. Het project kende geen doorstart omdat er onvoldoende draagvlak bleek te zijn bij de buurtbewoners.

6

De uiterst centraal gelegen vitrine van het hoekpand Voogdijstraat/Kloosterstraat werd de afgelopen jaren, bij tijdelijke leegstand, geschonken aan verenigingen en VZW’s om reclame te maken voor hun werking.

Opportuniteiten

Wij zoeken locaties (liefst in Mol Centrum) waar wij op onze kosten bomen mogen planten.
Véél bomen.

De enige voorwaarde voor ons engagement, is dat de bomen er ‘voor altijd’ mogen blijven staan.
Per afgerond nieuwbouwproject (ongeacht de ligging van het project) wil Hestia graag bomen voorzien voor de gemeenschap.
Heeft u een groot terrein dat we mogen beplanten? Laat dan zeker van u horen!

Heeft u ideeën die de gemeenschap ten goede komen m.b.t. tijdelijk leegstaande ruimte (bebouwd of onbebouwd)? laat het ons weten!
Wij denken graag mee na over de mogelijkheden.