Huurders

Te huur

Alle appartementen, woningen, commerciële panden, garageboxen of autostaanplaatsen die wij binnen Hestia vrij hebben, worden online aangeboden bij de Thuismakelaar.
Al uw vragen betreffende een huurpand kan u bijgevolg richten aan Greet via www.thuismakelaar.be

Wist-je-dat-je:  Het Hestia team en Greet van Thuismakelaar.be zitten letterlijk onder hetzelfde dak!
Wij hebben beiden ons kantoor te Rozenberg 96 B. Dat is niet alleen praktisch, het is ook heel gezellig.

Ik heb een probleem in mijn woning

Neem contact op

Heb je een mankement, een storing of een dringend probleem in je appartement of in de algemene delen van je gebouw?

Neem dan contact op met onze service medewerker Nancy:
service@hestia.be
Nancy: 0496 62 03 37

Timing

We behartigen elke melding met de grootste zorg en we streven ernaar om elk probleem binnen de drie weken op te lossen.

Eigenaar of syndicus?

U mag als huurder een probleem telkens melden aan ons. In gebouwen waar meerdere eigenaars zijn, zullen wij als eigenaar van uw woning problemen met algemene delen op onze beurt doorspelen aan de syndicus voor verdere opvolging en afhandeling.

Wat dien ik als huurder te onderhouden of repareren?

U bent als huurder verantwoordelijk voor het wettelijk keuren van uw gasketel, het reinigen van de ventilatiefilters en eventuele andere bijzonderheden zoals besproken bij de verhuring.

Daarnaast verwijzen wij graag naar de Ziezo! brochure van het agentschap wonen Vlaanderen. Deze somt heel specifiek per woonruimte alle mogelijke mankementen op en verduidelijkt welke voor rekening van de huurder of verhuurder zijn.

Bekijk de Ziezo! brochure

Ik heb een kost aan mijn woning

Voor de rekening van de huurder

Als huurder zorg je voor de woning, net alsof die van jou is.
Je betaalt tijdig de maandelijkse huur, net als de gemeenschappelijke kosten. Het gaat dan vooral om nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, internet,…).

Andere herstellingskosten als huurder zijn vooral herstellingen die moeten gebeuren omdat je de woning gebruikt.
Enkele voorbeelden van mogelijke schade waar je zelf instaat voor de herstelling:

 • Een losse schakelaar
 • Een lekkende kraan
 • Een los hangende wc-pot
 • Een defecte garagepoort
 • Verstopte leidingen
 • Een kapotte beglazing door eigen fout

Uiteraard moet het gaan om schade die tijdens het huurcontract opgelopen is.
Bekijk daarom voor de ondertekening van het huurcontract de woning grondig. De plaatsbeschrijving is hier tevens een goede houvast.

Voor de rekening van de eigenaar

De kosten van de herstellingen bij de aanvang van de huurperiode zijn voor eigenaar Hestia. Wij zorgen ervoor dat de woning volledig in orde is voor onze huurders er intrekken. Ook tijdens het huurcontract zijn wij verantwoordelijk voor de grotere herstellingen, om de woning zo in goede staat te houden:

 • Weggewaaide dakpannen of een gebarsten schoorsteen
 • Rotte trapleuning
 • Een doorgeroeste garagepoort
 • Een kapotte beglazing door stormschade
 • Een lek in het sanitair

Bij appartementen

Voor eigenaars en huurders van appartementen komt er nog een extraatje bij de verdeelsleutel van de kosten en lasten. De gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw vragen ook om onderhoud dat bekostigd moet worden.

 • Als verhuurder staan wij in voor betalingen voor herstellingen aan het dak of van de lift.
 • Het water- en elektriciteitsverbruik en de kosten voor de poetshulp/tuinonderhoud van de gemeenschappelijke delen zijn voor de huurder zijn rekening.
 • De kosten van de syndicus zijn overeen te komen.
 • Ofwel kom je in het huurcontract overeen dat de huurder deze kost betaalt. Ofwel wordt de kost gedeeld. In gebouwen die volledig eigendom zijn van Hestia, is er geen syndicus aanwezig en bijgevolg geen bijhorende kost.

Afrekening van deze kosten

Om alle kosten die de verhuurder voor de huurder maakt, zoals onderhoudscontracten of kosten van gemeenschappelijke delen, door te rekenen bestaan er twee mogelijkheden:

 • Een maandelijks forfait
 • Een afrekening met de werkelijke kosten. De huurder betaalt wel maandelijks een provisie, maar krijgt eenmaal per jaar een afrekening met bewijzen van de werkelijke kosten

De manier van afrekening kan op vraag van de huurder en verhuurder herzien worden.

Veelgestelde vragen

Wij lijsten graag enkele veel gestelde vragen voor u op.
Indien u uw vraag hieronder niet kan terugvinden, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Overname gas en elektriciteit bij verhuis

Huurder en verhuurder vullen bij elke verhuring een overnamedocument in voor zowel elektriciteit als gas.
Greet van Thuismakelaar.be kan dit document met plezier voor je aanleveren.

Wat dien ik in te vullen op het overnamedocument?

 1. EAN- en meternummers
 2. meterstand en energiemaatschappij
 3. zowel huurder als verhuurder handtekenen en vermelden de datum van overname

LET OP: Dit is geen aansluiting bij een energiemaatschappij.
U dient als huurder zelf telefonisch of online uw gegevens door te geven aan de door u gekozen energiemaatschappij (Luminus, Engie, Eneco,…)

Overname water bij verhuis

Online aanvragen van document Pidpa: www.pidpa.be: verhuisdocument > adres invullen om document rechtstreeks aan te vragen.

Bij vragen of opmerkingen kan u zich rechtstreeks wenden tot Pidpa via de klantenservice (klant@pidpa.be).

Wat is een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde omschrijving van de huidige staat van een woning. Alle details worden omschreven en aanschouwelijk gemaakt met foto’s.

Als we spreken over een volledige en gedetailleerde omschrijving, bedoelen we ook de meterstanden, aantal sleutels enz.
Deze omschrijving wordt besproken met zowel huurder als verhuurder aangezien het document een garantie is voor beide partijen.

Alle opmerkingen betreffende gebruiksslijtage en/of schade worden gemarkeerd.
Bij elke verhuring wordt er verplicht een plaatsbeschrijving opgesteld.
Meer info over de plaatsbeschrijvingen krijg je met plezier door via Greet van thuismakelaar.be.

Moet ik mijn huurcontract en plaatsbeschrijving laten registreren?

Ja, het registreren van deze documenten is een wettelijke verplichting.
Registreren kan nu ook online via volgende link: http://financien.belgium.be/nl/E-services/MyRent 

Als huurder van Hestia hoeft u zich hier echter niet druk om te maken.
Wij ontzorgen u met plezier. Onze partner Thuismakelaar zorgt nl. voor de registratie van zowel plaatsbeschrijving als huurcontract.

Hoe zeg ik mijn huurcontract op?

Je kan als huurder je huurcontract altijd opzeggen via een aangetekend schrijven aan de verhuurder. De correcte gegevens vindt u terug op uw huurcontract.

De desbetreffende opzeg start telkens de 1ste van de maand volgend op je aangetekend schrijven, mits een opzegtermijn van 3 maanden.
Vb: Ik verstuur een aangetekend opzegbrief op 17-02-2022.
Mijn opzegperiode start op 01-03-2022.
Mijn opzegperiode eindigt op 31-05-2022.

Als de verhuurder een huurcontract opzegt, dient hij hierbij de actuele wetgeving te volgen.

Welke verzekeringen moet ik afsluiten bij het huren van mijn woning?

Elke huurder is verplicht een brandverzekering af te sluiten gecombineerd met een inboedelverzekering en een aansprakelijksheidsverzekering naar derden.

De verhuurder vraagt een bewijs van deze verzekeringen bij aanvang van het huurcontract.
Onze service medewerker Nancy zal tijdens haar jaarlijkse bezoek bij elke huurder een bewijs vragen van betaling/verlenging van de aansprakelijkheidsverzekering naar derden.

Checklist: to do als huurder bij het afsluiten van een huurcontract

 1. Je gaat langs bij de bevolkingsdienst van je gemeente of stad.
 2. Je geeft de  meterstanden (energie en water) door aan de leveranciers.
 3. Je neemt contact op met je verzekeringsmakelaar betreft brandverzekering (inboedel en aansprakelijkheid derden).

Tour de Verhuur

Jaarlijks brengt onze service medewerker Nancy elke wooneenheid van Hestia een kort bezoek. Tijdens dit bezoek kan u aan Nancy uw vragen stellen, nodige klusjes of verbeteringswerken signaleren. Wij controleren of de contactgegevens die wij van u ontvingen nog accuraat zijn etc.
We plannen deze bezoeken telkens op voorhand in en communiceren u duidelijk wanneer Nancy juist komt. Het bezoek duurt gemiddeld een kwartiertje.

Onze huurders aan het woord

Wij huren al gedurende 9 jaar een appartement van Hestia en zijn zeer te spreken over de geboden service en de kwaliteit van het gehuurde appartement . Onze beoordeling is 9 op 10, want 10 op 10 zal niet geloofwaardig overkomen.

– Diana en Frits van der Aa – huurders

The Hestia team is always willing to assist with my housing questions, and helps keeping the building life pleasant for all.

– Céline C. – huurder

Bij Hestia is het altijd in orde.

– Simon B. – huurder

Het is hier heerlijk ouder worden omwille van het leuke appartement met de gezellige tuin en de onberispelijke service van de verhuurder.

– Ria Gevers – huurder

Our apartment and the building itself are great – well designed and maintained to a high standard. We found dealing with the company really easy when we decided it was for us. Everyone at Hestia has been friendly, responsive to our needs and we would not hesitate in recommending them. Its high quality accommodation and equally the service from the team matches that expectation.

– Neil & Sue Jarvis – huurders

Vragen, ideeën of tips?

U bent als huurder bij uitstek de aangewezen persoon om ons te voorzien van feedback, tips of suggesties.
Bedacht u een slim opbergsysteem voor de gemeenschappelijke kelder van het appartementsgebouw?
Ziet u in de inkomhal graag een prikbord waar de buren losse boodschappen en oproepen op kunnen plaatsen?
Hestia hoort het graag van u in een mailtje, per telefoon of jaarlijks tijdens het Tour de Verhuur bezoek.