Overnames patrimoniumvennootschappen

Hestia heeft met oog op toekomstige ontwikkelingen interesse in de aankoop van zowel projectgronden, patrimoniumvennootschappen als eigendommen ter renovatie.

ILLU_HESTIA_WEWANTYOUR

Hestia koopt uw vastgoedpatrimonium.

De eerste overname binnen Hestia vond reeds meer dan 20 jaar geleden plaats.
Naast onze focus op projectontwikkeling en het bouwen van projecten, hebben wij ons meer en meer toegelegd op de overnames van vastgoedpatrimoniumvennootschappen in de Kempen en omstreken.

ILLU_HESTIA_BETEKENIS

Een vastgoedpatrimoniumvennootschap,
c’est qua ça?!

EEN PATRIMONIUMWABLIEFT?
Heel wat Belgen hebben (met dank aan hun persoonlijk succes of familiaal vermogen), een vastgoedpatrimonium uitgebouwd en ondergebracht in een vennootschap.
Die manier van investeren in vastgoed is doorheen de jaren wijd verspreid en werd door tal van financiële adviseurs om uiteenlopende redenen aanbevolen.

KLEINE LETTERTJES, LAGERE MARGES
Inmiddels zorgen de steeds veranderende en strengere wetten en regels in de branche, evoluties in de fiscaliteit en de steeds strengere normen ervoor dat het rendement van de vennootschappen een heel stuk lager ligt dan in de beginjaren.

S.O.S.
Bij transities in het kader van het opgebouwde vermogen en/of de erfopvolging, blijken deze vennootschappen (die vaak een actief beheer vereisen) regelmatig een last voor hun aandeelhouders en kan een verkoop daardoor een logische oplossing bieden.

Waarom verkopen?

MINDER GEDOE? GRAAG!
De meest voorkomende drijfveren blijken in de praktijk:

  • het ontlasten van de administratieve papiermolen
  • het liquide kunnen maken van het vermogen
  • uit onverdeeldheid willen treden
  • de overdracht naar volgende generaties willen vergemakkelijken en/of
  • opbrengsten als natuurlijk persoon willen optimaliseren

NO MORE VENNOOTSCHAP
Evenzeer komt het voor dat men professionele activiteit stop wil zetten en zich wil ontdoen van de vennootschap die daarmee verbonden is.
Alle activa van de vennootschap afzonderlijk verkopen en de vennootschap vervolgens vereffenen, is in dit geval financieel nadelig, tijdsintensief en omslachtig.
Door in de plaats hiervan de aandelen van de vennootschap te verkopen, geniet de aandeelhouder verschillende voordelen.
We denken hier aan:

  • een enorme tijdswinst
  • een veel eenvoudigere en
  • kosteloze procedure en tot slot
  • een fiscaal neutrale opbrengst van verkoop (het ontvangen bedrag is m.a.w. niet belastbaar en tot slot is er maar één overnemer en één enkele transactie vereist)

Waarom aan Hestia verkopen?

WELLIE SLOAGE NIKS UIT OS BOTTE
Hestia is een eerder lokale, Kempense speler. Wij hechten veel waarde aan het familiale karakter van onze zaak net zoals de uwe. Daarnaast gaan wij prat op een correcte en eerlijke waardering. Tot slot benadrukken we het belang dat we hechten aan een discrete behandeling van het volledige overnameproces.

KAFFE EN EEN KOEKSKE
Wij zijn grote voorstaander van bovenstaande illustreren in levende lijve.
Kom dus vooral eens langs bij ons op kantoor als u vragen heeft over een mogelijke overname.

Heeft u een interessant goed ter overname?

Aarzel dan niet om Hestia  te contacteren.